O nas

Polskie Studio Teatralne w Wilnie zostało założone w listopadzie 1960 roku pod nazwą Polski Zespół Dramatyczny przy Klubie Pracowników Łączności. Była to pierwsza tego rodzaju placówka artystyczna utworzona po wojnie w Wilnie. Przez wiele lat zespół pełnił i pełni rolę propagowania poprawnej polszczyzny oraz krzewienia polskości wśrod młodzieży. Aż po dzisiejsze lata zespół jest miejscem spotkań inteligencji polskiej w Wilnie, gdzie można nie tylko poznać teatr, ale także literaturę, sztukę, kulturę oraz muzykę.
Pierwszym kierownikiem zespołu została przedstawicielka polskiej przedwojennej inteligencji wileńskiej, lekarka Janina Strużanowska, żona adiutanta Marszałka Józefa Piłsudskiego, Generała Broni Mieczysława Edmunda Strużanowskiego Lekcje dykcji i recytacji odbywały się pod kierunkiem Jerzego Ordy. 16 stycznia 1963 r. w klubie Pracowników Łączności odbył się pierwszy koncert zamknięty, 18 stycznia pierwsza premiera.
Po śmierci pani Strużanowskiej w roku 1984 kierownictwo artystyczne zespołu przejął Zbigniew Maciejewski, wychowanek Uniwersytetu Wileńskiego,a dwa lata później, w 1986 kierownikiem teatru została Lilija Kiejzik – z wykształcenia reżyser i polonista.
Pod nazwą ”Polskie Studio Teatralne” jako członek Stowarzyszenia Wolnych Teatrów Litwy występujemy od 1987 roku.                                                                                                                      Pomimo wielu prób  nawiązania współpracy i narzucenia ideologii komunistycznej ze strony sruktur KGB i służb specjalnych systemu Sowieckiego, teatr nigdy nie współpracował w żadnej dziedzinie z tymi strukturami pomijając też dziedzinę kultury i propagandy.
Przez lata działalności teatr wystawił niezliczoną ilość przedstawień na podstawie utworów dramatycznych, poetyckich, muzycznych. Wyjątkowo ważnym dla nas spektaklem był „Proces Sądowy” wg „Dziadów“ A. Mickiewicza. (1988) Scenariusz napisała dziennikarka wileńska Alwida Bajor, a wyreżyserowała L. Kiejzik. Przedstawienie to zyskało uznanie na Litwie i poza granicami kraju. Wśród kolejnych sukcesów Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie, możemy wymienić takie przedstawienia jak: „Improwizacja“ Sz. Konarskiego, „Nowe Piękne Czasy“ – Jerzego Jesionowskiego (premiery 1989 rok), „Tajemnica Motelu „Wulkan““ – Regimantasa Kaszkauskasa oraz „Utarczki“ – Catherine Hayes. Kolejne ważne i nietuzinkowe przedstawienia to:
* , „Labirynt“ wg. utworow Czesława Miłosza,scenariusz Alwida Bajor; na premierze swoją obecnością zaszczycił nas Czesław Miłosz;
* „Jaryna“ – wg. powieści J. I. Kraszewskiego na upamiętnienie 150 rocznicy ukazania się drukiem ”Jaryny” J.I. Kraszewskiego w Wilnie.
* „Na Wileńskiej Ulicy“ – według K. I. Gałczyńskiego oraz innych poetów wileńskich.
* “Dzis Do Ciebie przyjść nie mogę” – muzyczno-poetyckie przedstawienie z okazji rocznicy 60-lecia operacji AK „Ostra Brama“                                                                                                                    * „Powstała, by żyć“; „Pamięci Żołnierza Polskiego“ „Zaszum nam Polsko“ oraz szereg innych spektakli poetycko – muzycznych poświeconych historii Polski 
*“Kartoteka Rozrzucona“ T. Różewicza
* Przedstawienia dla dzieci „Brzydkie Kaczątko“ wg. H. Ch. Andersena, „Kopciuszek”, „Trzy pary pantofelków” „Dziewczynka z zapałkami” i „Król Maciuś I“ wg. J. Korczaka, „Powtórka z Czerwonego Kapturka“ Andrzeja Stalony-Dobrzańskiego, „Nowe szaty króla“ – H.CH. Andersena
*dramaty Sł Mrożka „Serenada”, „Wdowy” “Krawiec”, „Zabawa”, „Dom na granicy”, „Emigranci”, „Pieszo“
* ”W małym dworku” S.I. Witkiewicza,
* „Chochochochochopin” – na podstawie listów Chopina do bliskich wg Alwidy A. Bajor
* „Mój Anioł Lewy – Mój Anioł Prawy” – wg. twórczości Czesława Miłosza wg Alwidy A. Bajor
* „Lalki, moje ciche siostry” Henryka Bardijewskiego
* „Kreacja” Ireneusza Iredyńskiego                                                                                                                    * „Zapiski Oficera Armii Czerwonej“ Sergiusza Piaseckiego                                                                    * „Tu mówi Szwejk“ – wg Jaroslava Haška

Działalność Polskiego Studia Teatralnego nie ogranicza się jedynie do wystawiania spektakli. Od początku lat 90. Polskie Studio Teatralne organizowało spotkania ze znanymi aktorami i reżyserami oraz warsztaty teatralne. Współpracujemy z teatrami: Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp., Teatr „El-Jot” w Krakowie, Teatr „ Bagatela” z Krakowa, Teatrem Polskim w Warszawie i Wrocawiu, Teatr „Ditthenbuehne” z Elmshorn – Hamburg, Teatr „Tešinske Divadlo“ z Cieszyna czeskiego oraz Rosyjskim Teatrem Dramatycznym Litwy, Państwowym Wileńskim Teatrem Małym, Wileńskim Teatrem LALKA,  Teatrem „MENAS“ w Poniewieżu oraz Kowieńskim Teatrem Kameralnym. Współpracujemy też z wieloma polskimi organizacjami na Litwie: ZPL, zespoły pieśni i tańca ”Zgoda” i „Wilia” , szkoły i gimnazja polskie w Wilnie i na Wileńszczyżnie.
Spektakle Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie grane były na wielu scenach miast Polski,  Wielkiej Brytanii, Niemiec, Łotwy, Czech, Ukrainy, Białorusi, Rosji.
Z inicjatywy reżyserki i dyrektora Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie Liliji Kiejzik w latach 1994 – 2017 odbyło się osiem edycji Miedzynarodowego festiwalu „Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej” oraz 3. edycje Międzynarodowego Festiwalu Monospektaklu „MONOWschód” Są to jedyne spotkania łączące polskie teatry działające poza granicami kraju. W ciągu wszystkich edycji obydwu Festiwalu udział wzięły teatry z Litwy, Polski, Ukrainy, Rosji, Niemiec, Austrii,Kanady, Węgier, Czech oraz USA. W listopadzie 2015 roku Polskie Studio Teatralne obchodziło jubileusz 55- lecia działalności.

Za lata działalności Teatr oraz jego kierownictwo zostało nagrodzone:

Kierownik Janina Strużanowska:
Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” – (1968)
Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi PRL (1979)

Kierownik i reżyser Zbigniew Maciejewski:
Ogólnozwiązkowy Medal za Zasługi dla Kultury (1986)

Kierownik i reżyser Lilija Kiejzik za działalność otrzymała następujące nagrody:

Ogólnozwiązkowy Medal za Zasługi dla Kultury (1986)
Nagroda Mera Miasta Wilna (2004)
Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2004, 2009)
Nagroda Specjalna Fundacji Kultury Polskiej w Australii im. Jerzego Bonieckiego (2006)
Medal Komisji Edukacji Narodowej (2009)
Srebrny Medal Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” (2010)
Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP (2010)
Medal „Meritus Patriae – Zasłużony Ojczyżnie” (2012, 2015)                                                          Medal „Za zasługi“ – (2016) Departamentu Mniejszości Narodowych przy Rządzie Republiki Litewskiej
Krzyż Oficerski Orderu Zasługi RP (2018)
Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis“ (2018)

Ponad to Teatr został nagrodzony:
Medalem 20. lecia Senatu RP (2010)
Złotym Medalem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” (2010)

Nagrodzeni aktorzy i działacze:
Złotym Krzyżem Zasługi RP – Władysław Krawczun (za całokrztałt pracy)
Srebrnym Krzyżem Zasługi RP oraz  Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej“ – aktorzy Witold Rudzianiec, Edward Kiejzik.

Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej“ – Marek Pszczołowski, Jolanta Butkiewicz – Szałkowska, Teresa Wincełowicz, Henryka Sokołowska, Marcin Zoruba, Diana Markiewicz, Zbigniew Girulski, Robert Balcewicz, Mirosława Naganowicz, Czesław Sokołowski, Sławomir Gaudyn